Taloushallinto

Palkkahallinto

Yritysneuvonta

Arvo-Laskenta Oy - Tilitoimisto juuri sinulle

 

Arvo-Laskenta Oy on täyden palvelun tilitoimisto, jonka palvelun laatuun voi aina luottaa. Yritys on perustettu Kuopiossa vuonna 2016 palvelemaan yrityksiä sekä yhdistyksiä.

Me pysymme taloushallintoalan kehityksessä mukana ja rakennamme tehokkaimman ratkaisun yrityksesi tarpeisiin. Ulkoista taloushallinnon tehtävät meille, jotta voit keskittyä rauhallisin mielin ydinliiketoimintasi hoitamiseen ja kehittämiseen. 

 

Ota yhteyttä

Miksi asiakkaaksi Arvo-Laskentaan?

 

Meille kaikki asiakkaat ovat arvokkaita – toimialasta, yhtiömuodosta, paikkakunnasta tai yrityksen koosta riippumatta. Ovemme ovat aina avoinna asiakkaillemme, joita palvelemme henkilökohtaisella ja aidosti välittävällä asenteella. Toimintaamme ohjaa halu palvella asiakaslähtöisesti ja auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. 

Käytössämme ovat nykyaikaiset, selainpohjaiset sähköisen taloushallinnon ohjelmistot. Räätälöimme palveluistamme juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaisen kokonaisuuden, jonka hoitamisesta vastaavat kokeneet ja ammattitaitoiset taloushallinnon asiantuntijat.

 

Tilitoimiston palvelut räätälöityinä kokonaisuuksina Yrityksellesi

 

Asiakaslähtöinen ajattelutapa on meille Arvo-Laskennassa tärkeää.

Tahdomme palvella asiakkaitamme monipuolisesti eri taloushallinnon osa-alueilla laadusta tinkimättä. Meiltä löytyy laajaa asiantuntevuutta, tarvitsitpa sitten perinteistä kirjanpitopalvelua, palkkahallinnon palveluita tai yritysneuvontaa ja konsultaatiota erilaisissa yritykseen liittyvissä asioissa.

Asiakaslähtöiseen palveluun kuuluu asiakkaan taloushallinnon tehostaminen oikeilla työkaluilla. Ilman oikeita ja ajantasaisia työkaluja, sekä ajantasaista asiantuntijuutta, ei taloushallinnosta saa kaikkea irti.

Oletko perustamassa uutta yritystä, vai oletko vaihtamassa tilitoimistoa? Ota yhteyttä, niin järjestetään tapaaminen ja kootaan yhdessä yrityksellesi yksilöllinen palvelukokonaisuus.

 

  


 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Arvo-Laskenta Oy (2772715-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kati Mononen
040 411 6068
kati.mononen@arvolaskenta.fi

Henkilörekisterin nimi

Arvo-Laskenta Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Arvo-Laskenta Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kati.mononen@arvolaskenta.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna